2.5 लाख

ग्राम पंचायत

6 लाख

गांव

4.23 लाख

एस.डी.पी

4.50 करोड़

हितग्राही